Vandanalyse 2011: side 1
Vandanalyse 2011: side 2
Vandanalyse 2011: side 3
Drikkevandet bliver systematisk og regelmæssigt  kontrolleret af Eurofins Miljø, der er et uafhængigt statskontrolleret laboratorium.

Kontrollen gennemføres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Bekendtgørelsen kan læses ved at klikke
her.

 

Seneste vandanalyse: 8. september  2011

Vandets hårdhed: 10,4

 

Forside   |  Bestyrelsen   |  Vedtægter   |  Meddelelser   |  Vandanalyse 2011   |  Takstblad 2013   |  Vandaflæsning   |  Kontakt   |  Copyright