• Den årlige vandaflæsning kan foretages ved udfyldning af det udsendte vandaflæsningskort, der skal frankeres som et brev.
  • Vandaflæsning kan også foretages online via dette link: http://www.vandforsyning.dk/281/ hvor den unikke Adgangskode og Pin-kode, som er printet på det udsendte vandaflæsningskort, skal bruges.
Forside   |  Bestyrelsen   |  Vedtægter   |  Meddelelser   |  Vandanalyse 2011   |  Takstblad 2013   |  Vandaflæsning   |  Kontakt   |  Copyright