Takstblad 2023

Gebyr flytteopgørelseTakstblad 2023 kan hentes her

 

 

Takstblad for Stoholm Vand – 2023

 

     

Stoholm Vand A.m.b.a.

 

 www.stoholmvand.dk

Ågade 9 C

 

                                              34 75 67 08

7850 Stoholm

  

                       kasserer@stoholmvand.dk

       

Driftsbidrag pr. år

 

 Ekskl. moms 

 Inkl. moms 

Fast årligt bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed

kr.

525,00 

  656,25                

Grundvandsbeskyttelse pr boligenhed

kr.

150,00 

        187,50

Pris pr. m3   forbrug op til 1000 kbm

kr.

 5,50 

            6,87                

Pris pr. mforbrug over 1000 kbm

kr

2,00 

            2,50

Pris pr. mforbrug over 4000 kbm

Kr.

 1,00 

            1,25

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3

kr.

 6,37 

            7,96

 

 

 

 

       

Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag)

 

 Ekskl. moms

 Inkl. moms

Hovedanlægsbidrag pr. Boligenhed:

 

 

 

Enfamiliehuse, Sommerhus

kr.

19.980,00

24.975,00                   

Landbrug /Erhverv

kr.

29.970,00

37.462,50                   

Lejlighedsbebyggelse pr. lejlighed

kr.

17.982,00               

22.477,50                   

 

 

 

 

Forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed

kr.

               

                   

Enfamiliehuse, Sommerhus

kr.

18.260,00 

22.825,00                   

Forsyningsledningsbidrag pr. Landbrug

kr.

27.390,00 

34.237,50                   

       

Tilslutningsafgiften skal være betalt, inden tilslutning foretages.

 

 

 

       

Gebyrer

 

 Ekskl. moms

 Inkl. moms

Rykkegebyr ved manglende betaling

kr.

          200,00

        250,00

Flytteopgørelse

kr.

          200,00

        250,00

Lukkegebyr/genåbningsgebyr

kr.

       1.500,00 

     1.875,00

       
       

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Viborg Kommune

 

  Tilslutningsafgift og Ledningsbidraget index reguleres årligt pr. 1. januar.

  Priser 2023 efter byggeomkostningsindeks for boliger 120,10 2 kvartal 2022.

 

 

 

                                                                                                                                                 Bestyrelsen