Takstblad 2024

Gebyr flytteopgørelseTakstblad 2024 kan hentes her

 

 

Takstblad for Stoholm Vand – 2024

 

     

Stoholm Vand A.m.b.a.

 

 www.stoholmvand.dk

Ågade 9 C

 

                                              34 75 67 08

7850 Stoholm

  

                       kasserer@stoholmvand.dk

       

Driftsbidrag pr. år

 

 Ekskl. moms 

 Inkl. moms 

Fast årligt bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed

kr.

525,00 

  656,25                

Grundvandsbeskyttelse pr boligenhed

kr.

150,00 

        187,50

Pris pr. m3   forbrug op til 1000 kbm

kr.

 5,50 

            6,87                

Pris pr. mforbrug over 1000 kbm

kr

2,00 

            2,50

Pris pr. mforbrug over 4000 kbm

Kr.

 1,00 

            1,25

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3

kr.

 6,37 

            7,96

 

 

 

 

       

Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag)

 

 Ekskl. moms

 Inkl. moms

Hovedanlægsbidrag pr. Boligenhed:

 

 

 

Enfamiliehuse, Sommerhus

kr.

21.080,00

26.350,00                   

Landbrug /Erhverv

kr.

31.620,00

39.525,00                   

Lejlighedsbebyggelse pr. lejlighed

kr.

18.972,00               

23.715,00                   

 

 

 

 

Forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed

 

               

                   

Enfamiliehuse,  lejlighed, Sommerhus

kr.

19.260,00 

24.075,00                   

Forsyningsledningsbidrag pr. Landbrug

kr.

28.890,00 

36.112,50                   

       

Tilslutningsafgiften skal være betalt, inden tilslutning foretages.

 

 

 

       

Gebyrer

 

 Ekskl. moms

 Inkl. moms

Rykkegebyr ved manglende betaling

kr.

          200,00

        Momsfri

Flytteopgørelse

kr.

          200,00

        250,00

Lukkegebyr/genåbningsgebyr

kr.

       1.500,00 

     1.875,00

       
       

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Viborg Kommune


BEMÆRK: Ved ny tilslutning skal der betales Hovedanlægsbidrag og Forsyningsledningsbidrag. 
 

  Tilslutningsafgift og Ledningsbidraget index reguleres årligt pr. 1. januar.

  Priser 2023 efter byggeomkostningsindeks for boliger 126,70 2 kvartal 2023.

 

 

 

                                                                                                                                                 Bestyrelsen