ANLÆGSBIDRAG (tilslutningsafgift)  

Enfamiliehuse, Sommerhus
18.300,00 kr
Landbrug      
27.450,00 kr
Lejlighedsbebyggelse 
16.470,00 kr


Øvrige: Efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 1986 om vandværkstakster.  

Tilslutningsafgiften skal være betalt, inden tilslutning foretages

 

FORSYNINGSLEDNINGSBIDRAG  

Enfamiliehus, Sommerhus
 
16.700,00 kr
Landbrug 25.050,00 kr

 

DRIFTSBIDRAG pr. år. 

Efter vandmåler som opkræves a conto pr. 31/3 og 30/9     

Fast afgift pr. boligenhed  (husstand, sommerhus, lejlighed, erhverv)
675,00 kr
Pris pr. kbm forbrug op til 1000 kbm 5,50 kr
  forbrug over 1000 kbm 3,30 kr
  forbrug over 4000 kbm 2,20 kr
Amtsgebyr pr. kbm   0,32 kr

 

GEBYRER 

Luknings/genåbningsgebyr (ved afbrydelse p.g.a. restancer)  
800,00 kr  
Rykkergebyr indbetaling
 
100,00 kr  
Rykkergebyr for sent aflæsning 

Gebyr flytteopgørelse

                         
100,00 kr  

100,00 kr
 

 

                                                                                                             

   

Alle priser er excl. moms og statsafgift af ledningsført vand (5,00 kr./kbm)

Iflg. Byggeomkostningsindeks for boliger 103,1 ultimo 2012. 

Tilslutningsafgiften og ledningsbidraget index-reguleres årligt pr. 1. januar.Bestyrelsen

-----------
Takstbladet kan hentes her

Forside   |  Bestyrelsen   |  Vedtægter   |  Meddelelser   |  Vandanalyse 2011   |  Takstblad 2013   |  Vandaflæsning   |  Kontakt   |  Copyright