Der er ingen registrerede forstyrelser

Opleves der uregelmæssigheder bedes vandværket kontaktet.

 

 

Stoholm vand a.m.b.a. indkalder hermed til
Generalforsamling
den 4.4.19 kl. 19.00
i Stoholm fritids og kulturcenter.
Dagsorden iflg. vedtægter

 
Udkast til regnskab er tilgængelig på hjemmeside,

og kan udleveres ved henvendelse på tlf. 97542336
                 

Bestyrelsen   

 

 

                    Regnskab 2018 er tilgængelig her.