Vi har ingen registrerede driftsforstyrrelser. 

Opleves der problemer, bedes man kontakte vandværket.

 

                                                  Stoholm vand a.m.b.a. indkalder hermed til

                                                  Generalforsamling den 20/4-2023 kl. 19.00

                                                  i Stoholm fritids og kulturcenter.                                                   

                                                  Dagsorden iflg. vedtægter

                                                  Bestyrelsen

 

 

Årsrapport 2022 kan hentes her

 

                                                                     Der lukkes for vandet

                                                  TORSDAG den 30/3-23 ca. Kl. 23.00 – 03.00

                                                  Pga. montering af Nødgenerator stik på hoved værket.

                                                  Der kan efterflg. forekomme uklart vand.

                                                  Lad vandhanen løbe til det er klart, og undgå tøjvask indtil vandet er klart.

                                                  Dette er en del af forberedelse til evt. fremtidige strømsvigt.

                                                  Vi beklager generne.

 

 

Energistyrelsen varsler eventuelle strømafbrydelser (2 timer) fremover.

I sådanne tilfælde kan vandværket ikke garantere forsyning.

Kan man ikke undvære vandforsyning i sådanne tilfælde,

opfordrer vi til selv at etablere nødforsyning.

Energi Viborg oplyser, at der ikke etableres nødforsyning

til kloakpumper i Viborg kommune.